FLASH NEWS

SSLC പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ Certificate View ലിങ്ക് iExAMS സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. സ്കൂളുകള്‍ ഈ സൈറ്റില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് Certificate View എന്ന ലിങ്ക് വഴി ഓരോ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. റീവാല്യുവേഷന്‍,സ്ക്രൂട്ടിണി, ഫോട്ടോകോപ്പി ഇവയുടെ HM Verification ഇന്ന് പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം. SSLC സേ പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.Notification ചുവടെ. അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രയിനിങ്ങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വഴി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നിിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കുലറും ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കും ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍. സ്കൂളുകളില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള Text Book Distribution 2016-17 എന്ന ലിങ്ക് വഴി നല്‍കേണ്ടതാണ്.
SSLC SAY Exam 2016
SSLC REVALUATION/SCRUITINY/PHOTOCOPY
SSLC RESULTS 2016
TEACHER TEXT BOOKS for Class IX& X
ONLINE TRAINING MANAGEMENT SYSTEM
PRICE LIST of New Text Books (All Classes)
DIGITAL TEXT BOOKS OF ALL CLASSES
PAY FIXATION SOFTWARE(updated)
ANTICIPATORY INCOME TAX GENERATOR :


SITC Forum Directory പുതുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി HM/SITC/JSITC എന്നിവയില്‍ മാറ്റമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങള്‍ അത് ഇവിടെ നല്‍കുക Form
ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍

DDE PALAKKAD

March 4,5 തീയതികളില്‍ PSC നട്തതിയ സര്‍വീസ് വേരിഫിക്കേഷനില്‍ പങ്കെടുത്ത ജീവനക്കാരുടെ PSC Verification Certificate, തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ ഇവ DDE ഓഫീസില്‍ നിന്നും കൈപ്പറ്റണമെന്ന് DDE നിര്‍ദ്ദേശം

സ്കൂള്‍ മെയിലില്‍ പേരുള്ള വിദ്യാലയങ്ങള്‍ അക്കൊണ്ടുകളും രജിസ്റ്ററുകളും നിശ്ചിത ദിവസം ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് DDE നിര്‍ദ്ദേശം

ഈ മധ്യവേനലവധിക്കാലത്ത് യാതൊരു വിധ ക്ലാസുകളും വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ സംഘടിപ്പിക്കരുതെന്ന് govt/Aided/Unaided വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് DDEയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം.DEO PALAKKAD
പത്തില്‍ കൂടുതള്‍ IEDC കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ സ്കൂള്‍ മെയിലില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോര്‍മ പൂരിപ്പിച്ച് മെയ് 11നകം നല്‍കണമെന്ന് DEO

2016 മാര്‍ച്ചിലെ SSLC പരീക്ഷയുടെ ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും മെയ് 15നകം DEOയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം

9,10 ക്ലാസുകളിലെ മാറിയ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഇനി ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ അവ സ്കൂളുകളില്‍ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് DEO അറിയിക്കുന്നു.


DEO OTTAPALAM
പത്തില്‍ കൂടുതള്‍ IEDC കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ സ്കൂള്‍ മെയിലില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോര്‍മ പൂരിപ്പിച്ച് അടിയന്തരമായി നല്‍കണമെന്ന് DEO

2016 മാര്‍ച്ചിലെ SSLC പരീക്ഷയുടെ യാദൃശ്ചിക ചിലവുകളുടെ വ്യയപത്രം മെയ് 20നകം സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് DEO.വ്യപത്രത്തോടൊപ്പം പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ ആമുഖപത്രം,ഫോറം നം. 1 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അക്വിറ്റന്‍സ്, ഹാജര്‍ പട്ടിക, ക്ലര്‍ക്കിന് നല്‍കിയ രസീതി, മീനിയലിന് നല്‍കിയ രസീത്, ഫോട്ടോകോപ്പിയുടെ അസല്‍ പ്രിന്റഡ് ബില്‍, ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ടേഷന്‍ ചാര്‍ജിന്റെ രസീതി, സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ രസീതി, സ്ക്രൈബിന്റെ നിയമനോത്തരവ് എന്നിവ സമര്‍പ്പിക്കണം DEO

DEO MANNARKKAD
അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട അധ്യാപകരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സൈറ്റില്‍ ഉടനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം

വിദ്യാലയങ്ങളിലെ സഞ്ചയിക പദ്ധതിയുടെ മാര്‍ച്ച് 31വരെയുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ മെയിലില്‍ നല്‍കിയ മാതൃകയിലുള്ള പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കണമെന്ന് DEO

വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിലവില്‍ പരാതിപ്പെട്ടികളില്ലാത്തവര്‍ അത് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിലവിലുള്ളവ പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിന് സമീപത്താണെങ്കില്‍ അത് സ്വകാര്യതയുള്ള മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിിര്‍ദ്ദേശംFriday, May 06, 2016

SSLC സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കില്‍ തിരുത്തലിനവസരം

ഈ വര്‍ഷം എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിതരണത്തിന് മുമ്പായി അവയിലെ തെറ്റുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അവസരം. വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് iExAMS സൈറ്റില്‍ A List-നുപയോഗിച്ച Username, Password ഇവ നല്‍കി ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തില്‍ ഇടത് വശത്ത് കാണുന്ന Certificate Checking എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിലെ Certificate View എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ ദൃശ്യമാകും.(ഡിവിഷന്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് Select Division എന്നതില്‍ നിന്നും Division തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ മതി) പേരിന് നേരെയുള്ള Manage എന്ന കോളത്തിലെ ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തിയാല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകര്‍പ്പ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇത് പരിശോധിച്ച് തെറ്റുകളില്ലെന്നുറപ്പാക്കേണ്ടതും തിരുത്തലുകള്‍ ഉള്ള പക്ഷം അവയുടെ സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ട് മെയ് പത്തിനകം sysmapb@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ മെയില്‍ മുഖേന അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
iExAMS ലിങ്ക് ഇവിടെ

SPARK Help Desk Contact details

Thiruvananthapuram SPARK PMU 0471-2579700
Kannur Regional Spark Help Centre 0497-2707722
District Treasury, Thiruvananthapuram 04712330367
District Treasury , Kattakkada 0471-2290262
District Treasury, Kollam 0471-2793553
District Treasury Kottarakkara 0474-2454832
District Treasury Pathanamthitta 0468-2222402
District Treasury Alappuzha 0477-2251724
District Treasury Chengannur 0479-2452028
District Treasury Kottayam 0481-2562281
District Treasury Pala 0482-2212805
District Treasury Idukki 0486-2252004
District Treasury EKM 0484-2422586
District Treasury, Muvattupuzha 0485-2814962
District Treasury Thrissur 0487-2360348
District Treasury Irinjalakuda 0480-2831996
District Treasury Palakkad 0491-2534236
District Treasury Cherpulassery 0466-2281087


Thursday, May 05, 2016

ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 3 % ഡിഎ അനുവദിച്ചു

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും മൂന്നുശതമാനം ക്ഷാമബത്ത അനുവദിച്ചു. 2016 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യമുണ്ട്. ഏപ്രില്‍ വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക പിഎഫില്‍ ലയിപ്പിക്കും. മേയ് മാസം മുതലുള്ളത് ശമ്പളത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കും. ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം വന്ന ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 495 രൂപയും കൂടിയത് 3,600 രൂപയുമായിരിക്കും.

Wednesday, May 04, 2016

ASSEMBLY ELECTION 2016

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മെയ് എട്ടാം തീയതി നടത്താനിരുന്ന പരിശീലന ക്ലാസ് പത്താം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
CLICK Here to Get Training Schedule of Palakkad Dist

Election Laws and Safeguards


Postal Ballots and EDC Procedures

Handbook for Presiding Officers of polling stations where EVMs are used

Closure and Proceedings1 Hand book for Returning Officer
2 Hand book for Presiding Officer
3 Hand book for Polling Agents
4 Hand book for Counting Agents
5 Model Code of Conduct for officers
6 Model Code of Conduct for Political Parties
7 Model Code of Conduct for all
8 Hand book for Candidates
9 A Guide for Voters
Training Videos 
Contact Details of Election Officials Palakkad

ROs in PALAKKAD District
Sl.No LAC Name Phone Off. Mobile
1ThrithalaSYMALAKSHMI S
ADC GENERAL
049125053369746121396
2PattambiABDUL RASHEED C
DEPUTY COLLECTOR (RR)
049125126168547610095
3ShornnurR ANIL KUMAR
DEPUTY DIRECTOR OF SURVEY & LAND RECORDS
0491250528394952231968
4OttapalamP B NOOH IAS
SUB COLLECTOR, OTTAPALAM
046622443239447704323
5Kongad(SC)K KARTHIKEYAN IFS
DIVISIONAL FOREST OFFICER
049125551569447979067
6MannarkkadK RAJU THOMAS
DIVISIONAL FOREST OFFICER
049242225749447979066
7MalampuzhaSASIBHOOSHANAN.P.M
JT.DIRECTOR CO OPERATIVE SOCIETIES(AUDIT),PALAKKAD
049125055299447947060
8PalakkadDR.M C REJIL
RDO,PALAKKAD
049125355859447735011
9Tarur(SC)T.RAMACHANDRAN
DEPUTY COLLECTOR(LA)
049125126178547610094
10ChitturK S PRADEEPKUMAR
GENERAL MANAGER, DIC PALAKKAD
049125053859447811624
11NemmaraM RAJEEVAN
DIVISIONAL FOREST OFFICER,MEMMARA
049232431799447979062
12AlathurJAMEELA E
DEPUTY COLLECTOR(LR)
049125353098547610097
*RO: Returning Officer

എസ്. എസ്. എല്‍. സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വ്യക്തിഗത വിവര പരിശോധന

     മാര്‍ച്ച് 2016 SSLC പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒരു Preview. i-exam സൈറ്റില്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ login വഴി മെയ് അഞ്ച് മുതല്‍ ലഭ്യമാകും. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ ഇത് പരിശോധിച്ച് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. തിരുത്തലുകള്‍ ഉള്ള പക്ഷം അവയുടെ സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ട് മെയ് പത്തിനകം sysmapb@gmail.com എന്ന ഇ മെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ അയക്കണം.

Tuesday, May 03, 2016

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിത പാഠപുസ്കത്തിലെ സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ "ഒരു കളി" എന്ന ഗെയിമിന്റെ ICT Version

    
പുതിയ അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ പത്താം ക്ലാസിലെ മാറിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിശീലന ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കുകയായി. വിഭവങ്ങളില്‍ കാര്യമായ മാറ്റമില്ലെങ്കിലും ബോധനരീതിയിലുള്ള മാറ്റം പരിശീലന ക്ലാസുകളില്‍ സജീവ ചര്‍ച്ചയാവുമ്പോള്‍ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ICT സാധ്യതകളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുറപ്പാണ്. പത്താം ക്ലാസ് ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ സമാന്തരശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പാഠരുസ്തകത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഒരു കളി എന്ന ഗെയിമിന്റെ ICT Version ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.  
      മല്‍സരം ഇതാണ് രണ്ട് പേര്‍ തമ്മിലുള്ള മല്‍സരത്തില്‍ ആദ്യ ആള്‍ പത്തോ അതിനെക്കാള്‍ കുറവുള്ള ഒരു സംഖ്യ പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെയാള്‍ ഈ സംഖ്യയോട് പത്തോ അതിനേക്കാളള കുറവുള്ള ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടികിട്ടുന്ന ഉത്തരം പറയുന്നു. ആദ്യ ആള്‍ ഈ സംഖ്യയോട് പത്തോ അതിനേക്കാളള കുറവുള്ള ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടികിട്ടുന്ന ഉത്തരം പറയണം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി ആദ്യം നൂറിലെത്തുന്ന ആള്‍ വിജയിക്കും ഇതാണ് കളി. വരെ രസകരമായ ഈ മല്‍സരത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെയാള്‍ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറായാലോ? പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയ ഈ ഗെയിമിന്റെ ICT വേര്‍ഷന്‍ ഉബുണ്ടുവിന്റെ 14.04 മുതലുള്ള എല്ലാ വേര്‍ഷനുകളിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫയലിനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് Extract ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഫയലിനെ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ നമുക്ക് ഗെയിം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ജാലകം ലഭിക്കും . ഇത് തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ ആശംസകള്‍. കളി ആരംഭിച്ചാലോ? 
Click Here to Download the ICT Game

Monday, May 02, 2016

സ്‌കൂളുകള്‍ മധ്യവേനലവധിക്കാലത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കരുതെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍

സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു സ്‌കൂളും മധ്യവേനലവധിക്കാലത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കു ന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഉത്തരവ് അടിയന്തിരമായി പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്റ്റര്‍ക്കും ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്റ്റര്‍ക്കും വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്റ്റര്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. എയ്ഡഡ്, അണ്‍ എയ്ഡഡ്, സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ ഉള്‍പ്പെടെയുളള വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം ബാധകമാണ്. എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്റ്റര്‍മാരും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്റ്റര്‍മാര്‍ എന്നിവരും ഇക്കാര്യം വ്യക്തിപരമായി ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മധ്യവേനലവധിക്കുശേഷം സാധാരണ തുറക്കുന്ന സമയത്തിനുമുന്‍പായി ഒരുതരത്തിലുളള ക്ലാസ്സുകളും സ്‌കൂളുകളില്‍ നടത്തരുതെന്നും കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിര്‍ദ്ദേശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതുമൂലം കുട്ടികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുളള സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്നും കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിയമനടപടികള്‍ അഭിമുഖീകരി ക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ശോഭാ കോശി, അംഗം കെ. നസീര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്റ്ററും ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്റ്ററും സി.ബി.എസ്.ഇ റീജിയണല്‍ ഓഫീസര്‍ക്കും ഐ.സി.എസ്.ഇ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും മേല്‍നടപടിക്കായി അയച്ചുകൊടുക്കണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ മെയ് ഒന്‍പതിന് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്രവാര്‍ത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കമ്മീഷന്‍ സ്വമേധയാ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

SSLC SAY Exam 2016

   SSLC പരീക്ഷയില്‍ റഗുലര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ പരമാവധി രണ്ടു പേപ്പറുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് ഡി+ എങ്കിലും ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അര്‍ഹത നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി സേവ് എ ഇയര്‍ (സേ) പരീക്ഷ മെയ് 23 മുതല്‍ 27 വരെ നടത്തും. പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്‌കൂളില്‍ മെയ് രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ മെയ് അഞ്ച് വരെ അപേക്ഷയും ഫീസും സ്വീകരിക്കും. വിശദമായ വിജ്ഞാപനവും വിവരണവും ഇവിടെ

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുതകള്‍
  1.  അപേക്ഷ ഫോം നോട്ടിഫിക്കേഷനില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
  2. അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പേക്കേണ്ടത്  മെയ് 2 മുതല്‍ മെയ് അ‍ഞ്ചിന് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെ പരീക്ഷ എഴുതിയ കേന്ദ്രത്തിലെ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്
  3. അപേക്ഷാ ഫീസ് പേപ്പറൊന്നിന് 100രൂപ
  4. ഓരോ സ്കൂളിലെയും പ്രഥമാധ്യപകര്‍ സേ കേന്ദ്രത്തിലെ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന് മെയ് ആറിന് ഉച്ചക്ക് മുമ്പായി അപേക്ഷകള്‍ കൈമാറണം.
  5. സേകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും വിശദാംശങ്ങള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയ് ആറ് മുതല്‍ 10 വരെ
  6. ഹാള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നത് മെയ് 19നകം
  7.  
 

Friday, April 29, 2016

അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം രണ്ടാം ഘട്ടം മെയ് 3 മുതല്‍

ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം ആറ് ദിവസം വീതമുള്ള മൂന്ന് ബാച്ചുകളിലായി നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.എല്ലാ അധ്യാപകരും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ
  • ഒന്നാം ഘട്ടം ഏപ്രില്‍ 26 മുതല്‍ മെയ് 2 വരെ
  • രണ്ടാം ഘട്ടം മെയ് 3 മുതല്‍ മെയ് 9 വരെ
  • മൂന്നാം ഘട്ടം മെയ് 23 മുതല്‍ മെയ് 28 വരെ
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഉറുദുവിന്റെ റവന്യൂ ജില്ലാ പരിശീലന കേന്ദ്രം GHS Cherpulasswry യിലാണ്. ഇതിന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ പരിശീലനമുണ്ടാവും.
IInd SPELL TRAINING- PALAKKAD
മെയ് 3 മുതല്‍ മെയ് 9 വരെ)
CENTERSUBJECTS
GMMGHSS PalakkadMALAYALAM,SOCIAL,CHEMISTRY,W.E
PMGHSS PalakkadBIOLOGY,HINDI,PHYSICS, PET
GGHS ALATHURENGLISH, SOCIAL SCIENCE, MATHS
BEMHS Palakkad    MATHS,ENGLISH, ARABIC,ART/MUSIC
GHS CherpulasseyURDU
IInd SPELL TRAINING- OTTAPPALAM 
( മെയ് 3 മുതല്‍ മെയ് 9 വരെ)
 TRAINING CENTERSUBJECTS                                                         
GHS VATTENAD MALAYALAM
GHS PATTAMBI          ENGLISH, SANSKRIT
GHS VATANAMKURISSI  SOCIAL SCIENCE, MATHS
NSS KPT  OTTAPALAMHINDI, BIOLOGY
GHS CHERPULASSERY  URDU
GMMGHSS PALAKKADWORK EXPERIANCE
BEM HS Palakkad  ART&MUSIC
IInd SPELL TRAINING- MANNARKKAD
മെയ് 3 മുതല്‍ മെയ് 9 വരെ)
CENTERSUBJECTS
Kalladi HS KumaramputhurMALAYALAM,Hindi, Biology
MESHS MannarkadEnglish, Arabic,Physics,Chemistry
DHS NellipuzhaSOCIAL SCIENCE, MATHS
BEMHS Palakkad    ART/MUSIC
GHS CherpulasseyURDU
PMGHSS Palakkad PET
GHS PattambiSanskrit
രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് :-  പാലക്കാട്/മണ്ണാര്‍ക്കാട്
DRG List & Training Centres :-Mannarkkad , Palakkad & OTTAPPALAM
പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല
PET, ARABIC, WORK EXPERIENCE, ART & MUSIC എന്നിവ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ മാത്രമാണ് നടക്കുക എന്നതിനാല്‍ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും രണ്ടാം ഘട്ടപരിശീലനത്തില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളുകളില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് DEO അറിയിക്കുന്നു. പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ
മണ്ണാര്‍ക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല
മണ്ണാര്‍ക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ അറബിക്ക് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് DEO അറിയിക്കുന്നു.
ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസജില്ല 
 ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ മൂന്നാം ഘട്ട പരിശീലനത്തില്‍ ( മെയ് 23 മുതല്‍ 28 വരെ) Maths, Social, Chemistry & ART ഇവയാണുണ്ടാവുകയെന്ന് DEO അറിയിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഇവിടെ
 

Thursday, April 28, 2016

സ്‌കൂള്‍ പാഠപുസ്തക വിതരണം

ഒന്നു മുതല്‍ 10 വരെയുളള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വില അടയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുളള വിശദാംശം ഐടി@സ്‌കൂള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജില്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ /എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരം ഐടി@സ്‌കൂള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് സ്‌കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉടന്‍ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യണം. അംഗീകാരമുളള അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ ഒന്ന് മുതല്‍ 10 വരെയുളള ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ അവര്‍ നേരത്തെ ഇന്‍ഡന്റ് നല്‍കിയ പ്രകാരമുളള എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചുളള വിലയ്ക്കുളള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പാഠപുസ്തക ആഫീസര്‍, തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറത്തക്ക വിധത്തില്‍ എടുത്ത് പാഠപുസ്തക ആഫീസില്‍ മുന്‍ വര്‍ഷത്തെപ്പോലെ സമര്‍പ്പിക്കണം. സംസ്ഥാന പാഠപുസ്തക ആഫീസറുടെ റിലീസ് ഓര്‍ഡര്‍ സ്‌കൂളില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കെ.ബി.പി.എസിന്റെ ജില്ലാ ക്ലബുകളില്‍ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങണം. പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ക്ക് ഇ-ട്രഷറി സംവിധാനം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സംസ്ഥാന പാഠപുസ്തക ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. പാഠപുസ്തക ഇന്‍ഡന്റ് നാളിതുവരെ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന ഗവണ്‍മെന്റ് /എയ്ഡഡ്/അംഗീകൃത അണ്‍എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ഇന്നുതന്നെ (ഏപ്രില്‍ 29) ഐ. ടി@ സ്‌കൂള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും പാഠപുസ്തക ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

Grace Mark അപാകതകള്‍ അറിയിക്കണം

ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയില്‍ Grace Markന് അര്‍ഹതയുള്ളതും അപേക്ഷിച്ചവരുമായ ഏതാനും വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റില്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഏതെങ്കിലും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ലിസ്റ്റും കവറിങ്ങ് ലെറ്ററും സഹിതം ഏപ്രില്‍  30നകം DDE ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതായി JRC ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു

Wednesday, April 27, 2016

SSLC ഫലം ഇവിടെ


ഈ വര്‍ഷത്തെ SSLC ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിജയശതമാനം 96.59%. 100 ശതമാനം വിജയം 1207 സ്കൂളുകള്‍ക്ക് . വിജയശതമാനത്തില്‍ മുന്നില്‍  പത്തനംതിട്ട ജില്ലയും ഏറ്റവും പിന്നില്‍ വയനാട് ജില്ലയുമാണ്.പാലക്കാട് ജില്ല പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വിദ്യാഭ്യാസജില്ലകളില്‍ മൂവാറ്റുപുഴ മുന്നിലും പിന്നില്‍ വയനാട് വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയാണ് . 22879  കുട്ടികള്‍ക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും A+ ലഭിച്ചു.ഈ വര്‍ഷം മോഡറേഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല.
       SAY പരീക്ഷ മെയ് 23 മുതല്‍ 27 വരെ . രണ്ട് വിഷയങ്ങളില്‍ വരെ തോറ്റവര്‍ക്ക് സേ പരീക്ഷക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ മെയ് പത്ത് മുതല്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് DPI. മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ മെയ് നാലാം വാരത്തോടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തും. Revaluation/Scruitiny/Photocopy എന്നിവക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഏപ്രില്‍ 28 മുതല്‍ മെയ് നാല് വരെ സമര്‍പ്പിക്കണം

റീവാല്യുവേഷന്‍,ഫോട്ടോകോപ്പി,സ്ക്രൂട്ടിണി ഇവക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ

SSLC 2016 സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിശകലനം ഇവിടെ 

Tuesday, April 26, 2016

SSLC ഫലം ഇന്ന് രാവിലെ 11ന്

SSLC പരീക്ഷയുടെ ഫലം ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ 27 ബുധനാഴ്ച) രാവിലെ 11 മണിക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.എസ്.സെന്തില്‍ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ പി.ആര്‍. ചേമ്പറില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും.
     ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം ഗവണ്മെന്റ് കോള്‍ സെന്റെര്‍ (സിറ്റിസണ്‍സ് കോള്‍ സെന്റെര്‍) മുഖേന ചുവടെ പറയുന്ന ഫോണ്‍ നംബറില്‍ അറിയാം. ബി എസ് എന്‍ എല്‍ (ലാന്‍ഡ് ലൈന്‍) 155 300 ബി എസ് എന്‍ എല്‍ (മൊബൈല്‍) 0471 155 300 മറ്റു സേവന ദാതാക്കള്‍ 0471 2335523,  0471 2115054. 0471 2115098  .
     ITS RegNo (ഉദാ:- ITS 234567)എന്ന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ 9645221221 എന്ന മൊബൈല്‍ നമ്പരില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് മിനിട്ടിനകം മൊബൈലിലേക്ക് ഫലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഐ ടി@സ്കൂള്‍ സംവിധാനമേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ  www.results.itschool.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ മുന്‍കൂട്ടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താലും ഫലം അറിയാന്‍ കഴിയും

Friday, April 22, 2016

ഞായറാഴ്ചകളിലെ പരിശീലനം പുനക്രമീകരിക്കണം

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായി നടത്തുന്ന ഡി. ആര്‍ ജി പരിശീലന സമയക്രമം ഞായറാഴ്ചയില്‍ മതപരമായ ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാദേശികമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. അദ്ധ്യാപക സംഘടനകളുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന മാനിച്ചാണിത്. എന്‍ട്രന്‍ പരീക്ഷ 25 ന് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ടും എസ് ആര്‍ ജി മാര്‍ക്ക് എന്‍ട്രന്‍സ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ടും പരിശീലനം മാറ്റി വയ്ക്കുവാന്‍ കഴിയാത്തതിനാലാണ് സമയം പുനക്രമീകരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ഏപ്രില്‍ 24 ഞായറാഴ്ചയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പരിശീലനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Thursday, April 21, 2016

പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം(പാലക്കാട് DEOയുടേത്)

പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ ഏപ്രില്‍ 22ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കകം പ്രമോഷന്‍ ലിസ്റ്റുകള്‍ DEOയിലെത്തിക്കണമെന്നും DEO കൗണ്ടര്‍സൈന്‍ ചെയ്ത പ്രമോഷന്‍ ലിസ്റ്റുകള്‍ 28,29 തീയതികളില്‍ തിരികെ വാങ്ങണമെന്നും കൗണ്ടര്‍സൈന്‍ ചെയ്ത് തിരികെ വാങ്ങാതെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തരുതെന്നും പാലക്കാട് DEOയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

Disclaimer

മുന്നറിയിപ്പ് : ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍, വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചവയാണ്, അവയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വായനക്കാരാണ്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. തീര്‍ത്തും അനൗദ്യോഗികം.!