Condolences

Condolences

FLASH NEWS

അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്‍ ONV കുറുപ്പിന് SITC ഫോറത്തിന്റെ ആദരാഞ്ജലികള്‍. Govt School പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കായി RMSA നടത്തുന്ന LEADERSHIP DEVELOPMENT TRAINING രണ്ടാം ഘട്ടപരിശീലനം 18 മുതല്‍ 20 വരെ IT@School DRCയില്‍. പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് സ്കൂള്‍ മെയിലില്‍. Pay Revision 2014 ഉള്‍പ്പെടുത്തി SPARK അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.LSS/USS പരീക്ഷകള്‍ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ മാസം 20ന് നടക്കാനിരുന്ന ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം മാറ്റിവെച്ചു. SSLC Hall Tickets ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്. SSLC CE Score Data Entryയും Valuationന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയും 16വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.Grace Mark Data Entry ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍. JRC C-Level പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിസള്‍ട്ട്(പാലക്കാട്) ചുവടെ.ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ അപേക്ഷകള്‍ ഇപ്പോള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്, ജൂണിയര്‍ റെഡ് ക്രോസ് A/B ലെവൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 20-ലേക്ക്‌ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
JRC C-LEVEL EXAM RESULTS
ANNUAL EXAM TIME TABLE 2015-16
TRANSFER FOR GOVT SCHOOL TEACHERS
SSLC CE SCORE DATA ENTRY LINK Available Now
SSLC Valuation 2016(Last date Feb 16)
SSLC Examination March 2016 -Examination concession to CWSN Students
PAY FIXATION SOFTWARE(updated)
SSLC TIME TABLE
PAY FIXATION 2014-Pay Fixation Statement
Junior Red Cross A/B Level Exam Postponed to Feb 20
INCOME TAX GENERATOR Here(Prepared by Sri.Sudheer Kumar T.K)


SITC Forum Directory പുതുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി HM/SITC/JSITC എന്നിവയില്‍ മാറ്റമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങള്‍ അത് ഇവിടെ നല്‍കുക Form
ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍

DDE PALAKKAD

NPR-ന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന എന്യൂമറേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ട്രയിനിങ്ങ് ക്ലാസ് ഉള്‍പ്പെടെ 8 Fullday or 16 Halfday ഡ്യൂട്ടിലീവ് ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഫെബ്രുവരി 28നകം അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

Dec 18, 19 തീയതികളില്‍ സര്‍വീസ് വേരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തിയ ജീവനക്കാരുടെ വേരിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് DDE ഓഫീസില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് കൈപ്പറ്റണണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് മെയിലില്‍
DEO PALAKKAD
SSLC പരീക്ഷാ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിന് ഒരു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും 16നകം അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് DEO

സഞ്ചയികാ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാസ്‌ബുക്ക്,രജിസ്റ്ററുകള്‍, ഫോറങ്ങള്‍ ഇവ ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഓഫീസില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് DEO

2015 മാര്‍ച്ചിലെ SSLC പരീക്ഷക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും A+ ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ മക്കള്‍ക്കുള്ള അധ്യാപകക്ഷേമഫൗണ്ടേഷന്റെ ക്യാഷ് അവാര്‍ഡിനര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് 15ന് രാവിലെ 10.30ന് കുട്ടികള്‍ BEMല്‍ എത്തിച്ചേരണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം. ലിസ്റ്റ് സ്കൂള്‍ മെയിലില്‍


DEO OTTAPALAM
SSLC പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷാ CD Installation 15,16 തീയതികളിലായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കണമെന്ന് DEO

SSLC IT പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയമനോത്തരവില്‍ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ മെയിലില്‍ .പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന SITCമാരെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫുമാരായി കണക്കാക്കണമെന്നും DEO

വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഷീറ്റ് മേഞ്ഞതും ഫാന്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതുമായ ക്ലാസ് മുറികളുടെ എണ്ണം ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് നല്‍കുന്നതിലേക്കായി അടിയന്തരമായി E-mail മുഖാന്തരം നല്‍കണമെന്ന് DEO അറിയിക്കുന്നു

SSLC സവിശേഷ സഹായത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹത ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് Scribeനെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള Identity Certificate, Scribe-ന്റെയും രക്ഷകര്‍ത്താവിന്റെയും സമ്മത പത്രങ്ങള്‍, പ്രഥമാധ്യാപകന്റെ കത്ത്, വിദ്യാര്‍ഥിയുടെയും സ്ക്രൈബിന്റെയും പട്ടിക എന്നിവ സഹിതം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് DEO

സ്കൂള്‍ മെയിലില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന IEDS വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ബാങ്ക് രേഖകള്‍ ഉടനടി ഹാജരാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം.
DEO MANNARKKAD
SSLC IT Practical പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടി പോസ്റ്റിങ്ങ് ഓര്‍ഡറുകള്‍ സ്കൂള്‍ മെയിലില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് DEO

SSLC പരീക്ഷക്ക് സവിശേഷ സഹായം ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ എട്ടാം തീയതി രണ്ട് മണിക്കകം സമര്‍പ്പിക്കണണെന്ന് DEO

Tamil/Malayalam മീഡിയങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ എട്ടാം തീയതി അഞ്ച് മണിക്കകം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശംശമ്പളക്കമ്മീഷന്‍ വിശദാംശങ്ങളും Statement മാതൃകയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി Mannarkkad DEOയുടെ ബ്ലോഗ് Update ചെയ്തിരിക്കുന്നുThursday, March 21, 2013

മലയാളം ഒന്നാം ഭാഷയാക്കുന്ന നിയമം ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം. എല്ലാ കക്ഷികളുമായും ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമേ മലയാളം ഒന്നാംഭാഷയാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമംകൊണ്ടുവരുകയുള്ളുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു.

സഭ സമ്മേളിക്കുന്ന ഈ സമയത്തുതന്നെ പ്രതിപക്ഷനേതാവും മ​റ്റു കക്ഷിനേതാക്കളുമായി ഇക്കാര്യം ആലോചിക്കും. സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി ചെയ്യേണ്ടതല്ലെന്നും എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം അറിയണമെന്നും പുരുഷൻ കടലുണ്ടിയുടെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ ജോലിക്ക് മലയാള പരിജ്ഞാനം നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ ഭാഷാന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാഷയെ മാനിക്കുന്നതുപോലെ മ​റ്റു ഭാഷകളെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീവ്രനിലപാട് പാടില്ല. അതുപോലെ മലയാളം ഒന്നാംഭാഷയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമം വരുമ്പോഴും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് മറികടന്നുകൊണ്ട് എന്തുചെയ്യാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാകക്ഷികളും ആലോചിക്കേണ്ടത്. മലയാളം ഒന്നാം ഭാഷയാക്കുന്നതിനെതിരായി ചില സ്‌കൂളുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കേസിൽ സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം നിയമവകുപ്പ് തയാറാക്കുന്നുണ്ട്. 

(കടപ്പാട് കേരളകൗമുദി)

Disclaimer

മുന്നറിയിപ്പ് : ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍, വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചവയാണ്, അവയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വായനക്കാരാണ്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. തീര്‍ത്തും അനൗദ്യോഗികം.!